Praksis og metode

Undervisningen er bygget op af fysiske yogaøvelser, særlige dynamiske åndedrætsteknikker, meditation og indføring i såkaldte knowledge points. Knowledge points, er livsfortællinger og anekdoter, der gennem refleksion fungerer som hjælp til at håndtere egne følelser, tanker og livsomstændigheder.

Metoderne som Breathe SMART benytter, bygger på Art of Livings teknikker, men er tilpassede Breathe SMART målgruppen.

Når mennesker skal fralægge sig gamle vaner og rutiner, opstår der ofte et tomrum. Meditation og åndedrætsteknikker kan i den forbindelse mindske dette tomrum og virke som erstatning.

For mange, eksempelvis hashmisbrugere, er metoden effektfuld, fordi den virker stemningsændrende og skaber ro og plads til at rumme følelser som fremkommer, når stofindtaget minimeres eller ophører.

Alt i alt hjælper Breathe SMARTs metode og praksis til at håndtere negative følelser og tanker på en mere konstruktiv måde. Desuden medvirker den til bedre søvn, større ansvarlighed for egne handlinger, forøget evne til at løse konflikter, og skaber mere selvværd og selvtillid.

Er man som person godt træt af at gentage egne destruktive mønstre, og derfor motiveret for at ændre disse, vil en stabil og kontinuerlig Breathe SMART praksis effektivt medvirke til forandring.

Sudarshan Kriya består af specifikke neutrale åndedrætsrytmer, der harmoniserer kroppen, sindet og følelseslivet. Denne vejrtrækningsteknik eliminerer stress, træthed, og negative følelser såsom vrede, frustration og depression. Efterlader en i en afslappet tilstand dog fuld af energi, fokuseret men rolig.

Fællesskabet

De mennesker som kommer hos Breathe SMART, fungerer som netværk for hinanden og nye kursister bydes helt naturligt velkommen. Ofte får eller påtager man sig forskellige opgaver som alt fra gulvvask, til madlavning og kørsel. Altsammen vigtige brikker i det at få foreningen og fællesskabet til at fungere. Man kan også meget vel opleve at blive inddraget i det forebyggende formidlingsarbejde og assisterer når Breathe SMART afholder kurser og træning.

Indsatte og mennesker i misbrug er vant til at indgå i aktiviteter og sociale møder, hvor stofindtag og kriminalitet er det bærende element. Den destruktive praksis er typisk forbundet med hygge, samvær og fællesskab og stofindtaget kan opleves som en forudsætning for det at indgå i sociale sammenhænge. Derfor er Breathe SMART optaget af at stimulere deltagernes sanser, og give oplevelsen af inklusion, fællesskab og nærhed, dog uden at være påvirket af alkohol og stoffer.

Sudarshan Kriya er specifikke neutrale åndedrætsrytmer, der harmoniserer kroppen, sindet og følelseslivet. Denne unikke vejrtræknings-teknik elliminerer stres, træthed, og negative følelser såsom vrede, frustration og depression. Efterlader en i en afslappet tilstand dog fuld af energi, fokuseret men rolig.

Om os

Foreningen Breathe SMART blev stiftet af Jakob Lund i år 2000, med formålet at tilbyde nyligt løsladte et praksisfællesskab, uden for fængslet.

Art of Living

Art of Livings er en af verdens største frivillige humanitære organisationer. Organisationen står bag en række humanitære og fredsbevarende projekter verden over.

Målgruppe

Vores kurser er særligt tilrettelagt for, og udelukkende tilbydes til personer som er, eller har været i misbrug og/eller kriminalitet.