Om Breathe SMART

Foreningen Breathe SMART blev stiftet af Jakob Lund i år 2000, med formålet at tilbyde nyligt løsladte et praksisfællesskab, uden for fængslet.  I årene forinden havde Jakob Lund undervist i landets fængsler og så behovet for et tilbud uden for murene. Det var samtidig tydeligt at metoden havde en god effekt i forhold til at mindske eller helt komme ud af stofmisbrug aggressiv og destruktiv adfærd, hvorfor vores målgruppe er som den er i dag.

Navnet Breathe SMART, udspringer af omdrejningspunktet i metoden, nemlig vejrtrækningen som redskab. “SMART” står for Stress Management And Rehabilitation Training.

Vi tilbyder kurser i fysiske yogaøvelser, særlige dynamiske åndedrætsteknikker og meditation. Desuden er praksisfællesskab, psykoedukation og formidling af viden om krop, psyke og sjæl, også vigtige elementer i Breathe SMARTs program. Du kan læse mere under praksis og metode.

Året rundt, omtrent hver anden måned, afholdes der Del 1 grundkursus i vores lokaler på Rentemestervej 80 i København NV. Desuden sætter vi indimellem kurser op i Århus og i Helsingør.

Breathe SMART tager også rundt i landet og holder kurser i fængsler, på uddannelsesinstitutioner og hos kommunale- og private virksomheder. Se mere under samarbejdspartnere.

Teknikkerne der undervises i minimerer stress og aggression, igangsætter positiv individuel udvikling og hjælper til at håndtere negative følelser og tanker på en mere hensigtsmæssig og konstruktiv måde.

Vores primære fokus er at hjælpe mennesker der lever- eller har levet med kriminalitet og misbrug. Derudover henvender vi os til pårørende og behandlere. Folk der falder uden for Breathe SMART målgruppen, kan tage et kursus hos Art of Living, som underviser i de samme teknikker.

Vejen ud går indad

Praksis og metode

Undervisningen er bygget op af fysiske yogaøvelser, særlige dynamiske åndedrætsteknikker, meditation og indføring i såkaldte knowledge points.

Målgruppe

Vores kurser er særligt tilrettelagt for, og udelukkende tilbydes til personer som er, eller har været i misbrug og/eller kriminalitet.

Art of Living

Art of Livings er en af verdens største frivillige humanitære organisationer. Organisationen står bag en række humanitære og fredsbevarende projekter verden over.